عضویت در خبرنامه
مهریار سنندجی
نکات کوتاه، راحتی در استفاده
مهریار سنندجی

۱۱. از کنتراست‌ها و تضادها بیشتر از تشابه‌ها استفاده کنید.

فرنوش جمالی
نکات کوتاه، تغییر روش
فرنوش جمالی

۱۰. به جای نشان دادن تردید، سعی کنید صریح و قاطع باشید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، تغییر روش
مهریار سنندجی

۹. به جای مخاطب قرار دادن همه، جامعه مخاطبان خود را مشخص کنید.

فرنوش جمالی
نکات کوتاه، راحتی در استفاده
فرنوش جمالی

۸. به جای تایید گرفتن از کاربر، به او امکان بازگشت (undo) دهید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، تغییر روش
مهریار سنندجی

۷. به جای نمایش گزینه‌های یکسان و برابر به کاربران خود، به آنها گزینه‌ خاصی را توصیه کنید.

فرنوش جمالی
نکات کوتاه، راحتی در استفاده
فرنوش جمالی

۶. برای جلوگیری از گیج شدن کاربرمیان موارد قابل کلیک / انتخاب شده تمایز ایجاد کنید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، تغییر روش
مهریار سنندجی

۵. call to action خود را بیش از یک بار در دسترس کاربر قرار دهید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، تغییر روش
مهریار سنندجی

۴. به جای تعریف از خود، بگذارید دیگران از شما بگویند.

فرنوش جمالی
نکات کوتاه، راحتی در استفاده
فرنوش جمالی

۳. به جای تکه تکه کردن رابط کاربری، سعی کنید عملکردهای مشابه را با هم ادغام کنید.

فرنوش جمالی
نکات کوتاه، تغییر روش
فرنوش جمالی

۲. به جای تحمیل خرید، مشتری را با دادن هدیه ترغیب کنید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، راحتی در استفاده
مهریار سنندجی

۱. به جای چیدمان چند ستونه، چیدمان تک ستونه را امتحان کنید.