عضویت در خبرنامه
مهریار سنندجی
نکات کوتاه، راحتی در استفاده
مهریار سنندجی

۱۱. از کنتراست‌ها و تضادها بیشتر از تشابه‌ها استفاده کنید.

فرنوش جمالی
نکات کوتاه، راحتی در استفاده
فرنوش جمالی

۸. به جای تایید گرفتن از کاربر، به او امکان بازگشت (undo) دهید.

فرنوش جمالی
نکات کوتاه، راحتی در استفاده
فرنوش جمالی

۶. برای جلوگیری از گیج شدن کاربرمیان موارد قابل کلیک / انتخاب شده تمایز ایجاد کنید.

فرنوش جمالی
نکات کوتاه، راحتی در استفاده
فرنوش جمالی

۳. به جای تکه تکه کردن رابط کاربری، سعی کنید عملکردهای مشابه را با هم ادغام کنید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، راحتی در استفاده
مهریار سنندجی

۱. به جای چیدمان چند ستونه، چیدمان تک ستونه را امتحان کنید.