عضویت در خبرنامه
 

به جای نشان دادن تردید، سعی کنید صریح و قاطع باشید.

۰۴ اسفند ۱۳۹۶
تقریبا کمتر از ۱ دقیقه برای مطالعه

شما می‌توانید پیام خود را با صدایی لرزان و نامطمئن و یا با اعتماد به نفس بیان کنید. اگر شما پیام خود را با علامت سوال به پایان ببرید و یا در آن از کلماتی مانند «شاید»، «احتمالا» یا عباراتی چون «آیا علاقمندید؟» یا «آیا می‌خواهید؟» استفاده کنید، ممکن است در پیشنهاد خود نامطمئن و ضعیف به نظر برسید.

گاهی داشتن برخوردی قاطعانه با کاربران، می‌تواند روش بهینه‌تری برای جلب نظر آنها باشد.