عضویت در خبرنامه
 

برای جلوگیری از گیج شدن کاربرمیان موارد قابل کلیک / انتخاب شده تمایز ایجاد کنید.

۱۴ بهمن ۱۳۹۶
تقریبا کمتر از ۱ دقیقه برای مطالعه

استفاده از ویژگی‌های بصری مانند رنگ، عمق و کنتراست می‌تواند روشی مناسب برای قابل درک ساختن اصول پیمایش رابط کاربری شما باشد، به گونه‌ای که کاربر در هر لحظه بتواند به راحتی متوجه شود در کجا قرار دارد و به کجا می‌تواند برود. برای تسهیل برقراری این ارتباط با کاربران خود، ویژگی‌های بصری موارد قابل کلیک (لینک‌ها و دکمه‌ها)، عناصر انتخاب شده و متون ساده (غیر تعاملی) باید از یکدیگر به خوبی متمایز باشند و این تمایز به صورت یکپارچه و یکسان در تمامی رابط کاربری رعایت شده باشد. به طور مثال در تصویر رنگ آبی برای موارد قابل کلیک و رنگ مشکی برای موارد انتخاب شده (جایی که کاربر در آن لحظه قرار دارد) تعیین شده است. این رنگ‌بندی اگر به درستی اعمال شود، کاربران راحت‌تر می‌توانند این نشانه‌ها را دریابند و برای پیمایش در رابط کاربری شما به کار گیرند.

در نظر داشته باشید: عدم وضوح در استفاده از ویژگی‌های بصری یاد شده (رنگ، عمق و کنتراست) می‌تواند موجب سردرگمی و گیج شدن کاربران شما شود.