عضویت در خبرنامه
 

به جای تحمیل خرید، مشتری را با دادن هدیه ترغیب کنید.

۰۸ تیر ۱۳۹۶
تقریبا کمتر از ۱ دقیقه برای مطالعه

شما با داشتن رفتاری دوستانه مانند هدیه دادن به مشتریان، می‌توانید آنها را به شیوه‌ای موثر برای استفاده از خدمات خود ترغیب کنید. پیشنهاد دادن هدیه‌ای به نشانه‌ی قدردانی، باعث می‌شود تا مشتریان شما نیز بخواهند لطف شما را به گونه‌ای پاسخ دهند.