عضویت در خبرنامه
 

به جای تکه تکه کردن رابط کاربری، سعی کنید عملکردهای مشابه را با هم ادغام کنید.

۰۶ آذر ۱۳۹۶
تقریبا کمتر از ۱ دقیقه برای مطالعه

به مرور زمان ممکن است ناخواسته بخش‌ها، عناصر و ویژگی‌هایی به وجود آیند که همگی دارای عملکردهای یکسان هستند. این اتفاق بر اساس قانون انتروپی توجیه‌پذیر است: با گذشت زمان، همه چیز به سمت بی‌نظمی می‌رود. باید به هر نحوی از پیش آمدن تکرار عملکردها جلوگیری کنید، چرا که این اتفاق بر روی مشتریان شما تاثیر منفی می‌گذارد.

به طور معمول، هر چه رابط کاربری دارای بخش بندی بیشتری باشد، کار کردن با سایت شما برای مشتریان سخت‌تر می‌شود. هر چند وقت یک بار، رابط کاربری خود را با ادغام کردن عملکردهای مشابه بازسازی کنید.