عضویت در خبرنامه
 

به جای مخاطب قرار دادن همه، جامعه مخاطبان خود را مشخص کنید.

۰۴ اسفند ۱۳۹۶
تقریبا کمتر از ۱ دقیقه برای مطالعه

تغییر روش در انتخاب مخاطبان به شما کمک می‌کند تا به روشنی و صراحت جامعه هدف محصول یا خدمات خود را مشخص کنید. در نظر گرفتن معیارهای مشتریان خود در برقراری ارتباط بهتر با آنها تاثیر به سزایی دارد چرا که به آنها احساس منحصر به فرد بودن می‌دهد.

استراتژی اصلی این ایده این است که شما جامعه هدف خود را به مشتریان بالقوه محدود کنید، و به یاد داشته باشید که اطمینان بر پایه ‌ی شفافیت ساخته می‌شود.